Welkom bij Ton fietst

 

Na mijn pelgrimages naar Santiago de Compostella in Spanje en naar Rome is Jeruzalem mijn volgende doel.
De stad waarvan de fundamenten vierduizend jaar geleden werden gelegd, maar ook de Heilige Stad.

Jeruzalem, door de eeuwen heen stad van oorlog en vrede, liefde en haat, rijkdom en armoede, vernietiging en vernieuwing. Een stad waar de geschiedenis werd en wordt bepaald door tegenstellingen. Maar ook de stad van het uitverkoren Joodse volk, van Christenen en Moslims. Om velerlei redenen ook nog eens internationaal brandpunt van grote nieuwsgebeurtenissen.

Voor mij ligt Jeruzalem 6000 kilometer ver weg en dat is een flink stuk voor wie die afstand op de fiets wil afleggen. De weg gaan die leidt naar het uiteindelijke doel: dat is de belangrijkste drijfveer van de pelgrim.
Deze keer heb ik mij nóg een doel gesteld: geld inzamelen voor de stichting Friends for Life. Een organisatie die door middel van het verstrekken van studiebeurzen kansarme meisjes in Kenia in staat stelt na de middelbare school een universitaire en/of beroepsopleiding te kunnen volgen.

Verder verzorgtFriends for Life ook microkredieten voor vrouwen in de armste gebieden van Kenia. Deze kredieten bieden een uitweg uit de zo dikwijls uitzichtloze armoede. Het gezinsinkomen kan door te investeren in bijvoorbeeld een klein, eigen bedrijfje er sterk op vooruit gaan.
Aan u vraag ik een bijdrage voor dit sympathieke doel op rekeningnummer 74.42.55.627 (Staalbankiers) ten name van Friends for Life, onder vermelding van Ton Fietst.  

 Wat krijgt u in ruil voor uw steun:

• Van iedereen die geld stort komt de naam op de sponsorpagina van deze website.
• Plaatsing van bedrijfslogo naast mijn zeer regelmatige verslagen; sponsorbijdrage > 500 euro.
• Voor lezingen extra sponsorbijdrage > 500 euro
• Voor gebruik van tekst en beeld materiaal, sponsorbedrag > 500 euro.

U kunt vanaf 21 augustus aanstaande mijn tocht volgen en mijn verslagen lezen op www.tonfietst.nl .